Landbruk

Solceller for landbruk

Solcelleanlegg kan gi mange fordeler for bønder og landbruksbedrifter. De gir en ren og fornybar energikilde og dermed redusere driftskostnadene på lang sikt. Solcelleanlegg kan gi mulighet for å utnytte ubrukt jord og takareal på gården, og gi muligheter for ekstra inntekt ved å selge overskuddsstrøm til strømnettet. Solcelleanlegg kan også gi en bærekraftig løsning for landbruksbedrifter som ønsker å redusere sin klimapåvirkning og forbedre sitt omdømme.

Fordeler med solceller

Lettere, fleksible solcellepaneler på tak

Det ble installert 448 solcellepanel, på tilsammen 134,4kW, på taket til fellesfjøset tilhørende Orkla Driftsbygning DA i Orkadalsveien 1144, 7392 Rennebu.